Uddannet Rideterapeut 2015.
– Kursus i Rideterapi for behandlere og professionelle.
– “Skolen for rideterapi” v/Marie-Louise Demant & Gerd weber.
– Løbende supervision modtages af Marie-Louise Demant & Gerd weber.
– Medlem af DAKOBE (Danmarks komplementære behandlere).
– Bestyrelsesmedlem i Rideterapeutforeningen.

Om mig
Jeg hedder Lenna Heinrichs, er ejer af CPH Ride og har redet og omgåedes heste, siden jeg var 10. Jeg introducerede heste i mit arbejde som pædagog i 2004, da jeg arbejdede på døgninstitution med børn fra 0-14 år og jeg så med det samme, hvilken positiv effekt det havde. I 2007 startede jeg nyt arbejde med psykisk sårbare unge mellem 15-25 år og så, at også her hjalp ridning og samværet med hestene de unge til mere ro i sjælen og en bedre hverdag. Jeg begyndte, at tage de unge med ud til hestene hver uge, og det blev hurtigt en integreret del af mit arbejde.

I 2014 påbegyndte jeg uddannelsen som rideterapeut for at blive bedre rustet, få ny inspiration og få sat ord på arbejdet med heste og mennesker imellem. Jeg har, udover mine uddannelser, erfaringer med psykisk sårbare som ADHD, personlighedesforstyrrede, OCD, angst, autisme, omsorgsvigtede børn/unge og anoreksi/spiseforstyrrelser.

Rideterapi er både for børn, unge og voksne, som har brug for hjælp til at få åbnet op for følelserne, via hesten og naturen.

Fuld tid på CPH Ride. 2018 – Nu.
“Tømmerupvej 261, Amager”.

Pædagog på døgninstitution. 2010 – 2018.
“Husene på Frydendalsvej”.

Pædagog på døgninstitution. 2007 – 2010.
“Jakobs Michaelsens minde”.

Pædagog på døgninstitution. 2004 – 2007.
“Familieinstitutionen Bülowsvej”.

Uddannet pædagog. 2004 – 2007.
Fra Frøbel seminariet.